ÖZEL TERTİBATLI MALUL VE SAKAT ARACI ALMAK İSTEYENLER İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI  
 


Ortopedik Engelliyim, Muafen Özel Tertibatlı Araç İthal Edebilmem İçin Hangi Belgelerle Nereye Başvurabilirim ?

Özel tertibatlı malul ve sakat aracı ithal izni alınabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle Ankara Nakilhane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünde Her Ayın İlk SALI günü toplanan komiteye bir dilekçe ekinde müracaat edilmesi gerekir. (Dilekçe ücretsiz olarak ilgili gümrük idaresince verilmektedir.) Engelli kişi kurula bizzat kendi katılmalıdır.

Müracaatta Aranılan Belgeler;

-18.03.1998 tarihli, 29290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı tarafından Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış Heyet Raporunun Aslı. (H Sınıfı Ehliyet Sahibi Engelliler için Özel Tertibatlı Araç Kullanabilir %90 ve Üzeri Engelliler için Rampa veya Lift Sistemli Araçla Taşınması Uygundur ibarelerinin raporda bulunması gerekiyor.)

-İlgili kişinin H Sınıfı Sürücü Belgesi. (Minibüs ithal edecekler için Engelli kişi adına aracı kullanacak kişinin Ehliyeti ve Kimliği.)

-İlgili kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

-İlgili kişinin İkamet ettiği mahalle veya köy muhtarlığınca düzenlenmiş İkametgah Belgesi.

Müracaat Süresi Varmıdır, Müracaat da İlgili İdareye Herhangi Bir Ücret Ödeyecek miyim ?

Her Ayın İlk Salı günü engeç saat 12:00ye kadar müracaat edilebilir. Müracaatta ilgili Gümrük Müdürlüğüne herhangi bir ücret ödenmemektedirKomiteye Katılmamdan Sonra Malul ve Sakat Aracı İthal İzin Belgesini Ne Zaman Alabilirim ve Geçerlilik Süresi Ne Kadardır ?

Komiteye katlım sonucunda , uygun görülenlerin ithal izni aynı gün kendilerine verilir. Verilen bu belgenin veriliş tarihinden itibaren 6 (Altı) ay geçerlilik süresi vardır. Daha önce komiteye katılarak ithal izin belgesi alanların 6 aylık süre içerisinde bu haklarını kullanmamaları durumunda ilgili kişiye tekrar başvuru hakkı doğar.

El ve Ayak Fonksiyonlarını Tamamen Yitirenler, Spastik Engelliler ile %90 ve Üzeri Ortopedik Engeli Bulunanlar, Bu Sebepten H Sınıfı Ehliyet Alamayanlar Kendilerinin Taşınması İle İlgili Bir Aracı Muafen İthal Edebilir mi ?

Bu şekilde sakatlıkları bulunan kişilerin naklini sağlamak için 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılacak özel donanımlı MİNİBÜS ithal edilebilmesi mümkündür.

Ben Diyaliz Hastasıyım, Aynı Zamanda Görme Engelliyim, Muafen Özel Tertibatlı Araç İthal Etmem Mümkün mü ??

Hayır. Özel tertibatlı sakat aracını el ve ayaktaki ortopedik engele dayanan özürler nedeni ile malul ve sakat olanlar ithal edebilir.

Muafen İthal Edilecek Minibüs veya Otomobil de Aranılan Şartlar Nelerdir, Komiteye Girmeden Önce Araç Getirtmem Mümkün mü ?

Muafen ithal edilecek özel tertibatlı araç MİNİBÜS ise;

- İlgili kişinin araca binip inmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı Rampa veya Lift sistemli tertibatı bulunmalı ve bu tertibatın yurt dışında yapılmış olması gerekmektedir.

- İthal edilecek Minibüsün Motor Hacmi 2500 cc den büyük olmamalıdır.

Muafen ithal edilecek özel tertibatlı araç BİNEK OTOMOBİL ise;

- Binek otonun komitede karar verilen malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve bu tertibatın yurt dışında yapılmış olması gerekmektedir.

- İthal edilecek Binek Otomobilin Motor Hacmi 1600 cc den büyük olmamalıdır.

İthal edilmek istenen araçlarda Yaş Sınırı Bulunmamaktadırİthal edilmek istenilen özel tertibatlı araç, Komiteden ithal müsaadesi alındıktan sonra getirtilmelidir.

Gümrükten Aracımı Çıkartma Aşamasında İbraz Etmem Gereken Belgeler ve İşlemler Nelerdir ?

- Komitenin vermiş olduğu ithal iznine uygun olan, özel tertibatlı araç,

- Noter tasdikli taahhütname,

- Aracın giriş yaptığı sınır kapımızda düzenlenmiş Transit Beyannamesi/Triptik,

İle birlikte;

Taşıtın İthalinin HİBE Yolu İle Yapılması Halinde;

- Hibe Senedi. (Noter veya Konsolosluk onaylı)

- Hibeyi yapan kişinin yurt dışı Oturma Belgesi. (Konsolosluk onaylı)

- Hibe edilen aracın Ruhsatı. (Ruhsat hibe eden kişi adına olmalıdır)

- Özel tertibat Faturası ve Tercümesi. (Fatura hibe eden kişi adına olmalı ve yurt dışından alınmalı)

Taşıtın İthalinin Resmi DÖVİZ TRANSFERİ Yolu İle Yapılması Halinde;

- Döviz transferine ilişkin belge. (Banka havale dekontu)

- İthal edilen aracın cins, marka ve özelliklerinin yazılı olduğu, satış fiyatını gösterir Fatura aslı. (Aracın özel tertibatlı olduğu faturada belirtilecek)

- İthal edilen aracın cins, marka ve özelliklerinin yazılı olduğu, satış teklifini gösterir Proforma Fatura. (Aracın özel tertibatlı olduğu faturada belirtilecek)

İthal Etmek İstediğim Özel Tertibatlı Malul ve Sakat Aracı İçin Herhangi Bir Vergi Ödeyecek miyim ?

İthal edilen özel tertibatlı malul ve sakat araçları için gümrük işlemleri esnasında kesinlikle herhangi bir vergi ödenmemektedir. Ayrıca aracınızın mülkiyetini üzerinizde bulundurduğunuz sürece zorunlu motorlu taşıtlar vergilerinden de muaf tutulmaktasınız.

Muafen İthal Etmiş Olduğum Özel Tertibatlı Malul ve Sakat Aracımı Kimlere ve Hangi Süreler İçerisinde Devredebilirim veya Satabilirim. Devreder veya Satarsam Bir Daha Bu Haktan Yararlanabilir miyim ?

-Muafen ithal edilen özel tertibatlı malul ve sakat aracı, aynı şartları taşıyan ve komiteye katılarak ithal izni alan muafiyet hakkı tanınmış malul ve sakat kişilere Ank. Nak. ve Bed. İth. Güm. Müd.'nden izin alınarak devir işlemi yapılabilir. (Herhangi bir süre ve alıcı kişi için yukarıdaki şartlara uyması durumunda herhangi bir vergi ödemesi söz konusu değildir.)

-İthal edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) yılını dolduran araçlar için gümrük vergileri ödenmek kaydı ile malul ve sakat olmayan kişilere devir işlemi yapılabilir. (Beş yıl önce getirilmiş 89 model bir Mercedes için bugün yaklaşık 700-900 ytl arası vergi çıkıyor. Bilgi için.)

-İthal edildiği tarihten itibaren 10 (On) yılını dolduran araçlar için herhangi bir gümrük vergisi ödemeden devir işlemi yapılması mümkündür.

-İthal edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçmedikçe aynı kişi muafiyet hakkından yararlanamaz.


--------------------------------------------------------------------------------

Bir engelli diğer bir engelliye aracını istediği an satabilir. Ancak alan engelli kişi komiteden ithal izin belgesi almak zorunda.

Engelli kişi aracını 5 yıl sonra engelli olmayan birine de amortismanları düştükten sonra hesaplanacak olan vergilerini ödedikten sonra satabilir.

Engelli kişi aracını 10 yıl sonra herhangi bir vergi ödemeksizin istediği kişiye satabilir.

Satan kişi aracını getirdiği tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe tekrar araç getiremez.

NOT: ARACINIZI GÜVENİLİR KİŞİLERDEN ALINIZ 

www.engellioto.com

SAHNELER
Umutlarla sevgiler
Hayal ile gerçekler
Dramlar komediler
İzlenir sahnelerde

Sahnede oyuncular
Alıp bizi götürür
Güldürür düşündürür
Düşündürür güldürür

Orda bir başka yaşam
Yaşanır çoğu akşam
Başarılı bölümler
Alkışlanır her akşam

Dünyanın her yerinde
On binlerce sahnede
Sorunlar mutluluklar
İzlenir sahnelerde

Erol YAVUZ
Tiyatro

Meşakkatli hayatta, dramlı bir perdeden,
Senaryosu yazılmış, en baştaki roldeyim...
Süzülüp geçiyorken, çile yüklü haddeden,
İnceldikçe tel gibi, kopacak bir haldeyim...

Sahne dışı ne varsa, kırılıyor handeden,
Kader çizmiş oynarım, en aşağı raddeden,
Her sevgi geçiriyor, yüreğimi rendeden,
Sürüldükçe ufalır, kadir bilmez eldeyim...

Tek kişilik bir oyun, figüranı maddeden,
Yorulsan da kaçış yok, öngörülen uhdeden,
Seyircisi habersiz, vurulduğum kündeden,
Sol yanım sılasında, kendim gurbet eldeyim...

Metin Yıldırım
Tiyatro

Bu dünya bir tiyatro,
Hepimiz birer aktörüz.
Kendimiz yazıyoruz, bir senaryo,
Gene kendimiz oynuyoruz.
Yarabbi biz deli miyiz neyiz?
Kendi kendimizi alkışlıyoruz.

Mehmet Şükrü Baş
Tiyatro

Perde açıldığı zaman
Yeni bir kişilik siner üzerime
Ya kızını kaybetmiş bir annedir
Sahnede sunduğum
Ya da sokağa düşmüş bir yosma
Ya da herhangi bir konu
İşte bu sahnedir
Yüreğime koyduğum
Fazla beklentim yoktur
Çıkar oynumu oynarım
Beni tek yürekte tutan ve ayakta tutan
Sizin değerli alkışlarınız.

Çiğdem Akar
Engellilerin en büyük engeli insanlarız biz. Engellileri daha iyi anlaya bilmek için sadece 1 dakika için kendimizi onların yerine koyalım, sonrada yaşamda onlara engel olan engelleri ortadan kaldıralım. Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi? Siz hiç kendinizi onların yerine koyup günlük ihtiyaçlarından birini, bir yerden bir yerden bir yerden yapmayı denediniz mi?
 
Bu.siteyi 28129 ziyaretçi gördü
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=